Ferdigstilling av garasje i T2 og oppstart i T1

Da ser det endelig ut til at vi nærmer oss åpning av garasjen i T2. Diverse utfordringer med transport, samt sykdom blant arbeiderne, gjorde at dette tok noe lenger tid enn vi håpte på.

Planen er nå at vi åpner garasjen i T2 for parkering fra Søndag 06. November.

Arbeidet i T1 skal starte på Mandag 07. November og da blir denne stengt for parkering.

Har du mye eiendeler liggende i garasjen som du er redd for anbefaler vi at dette også fjernes da det er mye materialer som faller ned når taket rives.

Om noen av dere som har p-plass i T1 ikke trenger denne i helgen ønsker vi gjerne å høre fra dere. Vi trenger 2-3 plasser for å lagre noen materialer på. Send mail til oss i styret om du kan avse plassen din nå fra fredag.

Mens arbeidet i T1 pågår så må de som parkerer i T2 og på p-plassen imellom garasjene, benytte den midlertidige grusveien som er anlagt rundt T1. Følgelig må p-plassene for å kjøre inn og ut på denne veien heller ikke brukes.

T1 skal etter planen bli ferdig mot midten av Desember.

Kommer samtidig med en sterk oppfordring til at alle som nå har garasje som kan benyttes, gjør dette slik at de som er påvirket av renoveringen får benyttet plassene ute. 

Reserverte p-plasser utenfor garasje T1 ifm renovering av T2

I forbindelse med renovering av garasje T2 som pågår nå må vi reservere 3 p-plasser på hver side utenfor T1 som vist på bilde. Dette for at lastebil med container for avfall skal komme seg inn til garasjen som det jobbes på nå. Ber om at dette respekteres og at plassene står åpne på dagtid. […]

Montering av nye markiser i Steinsoppgrenda 6 C (over garasje i T4) – MANDAG, 29.08.2022

Arbeidet vil foregå mellom ca. 9 og 11 på formiddagen mandag 29.08.22. Det vil bli behov for bruk av lift for å fjerne den gamle og heise på plass den nye markisen , og det kan dessverre oppstå mulige problemer ved inn- og utkjøring i T4 en kortere periode i tidsrommet. Med vennlig hilsen Styret på […]