Varsel om generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling for Løkenhavna Huseierforening II vil finne sted på Hammerbakken skole 3. april 2019.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen bes sendt skriftlig til styret v/ Stian Broeng, Kremlegrenda 78.

Eller pr. e-post til: styret@lokenhavna.no

Innen utgangen av februar

Jf. Vedtektenes § 6, 7.ledd:
Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling,
skal nevnes i innkallel­sen når det settes fram krav om det og forslaget er fremmet innen utgangen av februar.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er saker som det kan gjøres vedtak for, som kan fremmes på generalforsamlingen. Saken må derfor inneholde forslag til vedtak.

Vennlig hilsen styret.