Renovering av trapp ved T1 starter Onsdag 3. April

Arbeidet med å reparere skifer og varmekabler i trappen ved T1 kan nå endelig starte.

Ber om at det vises hensyn til arbeidene og at trappen i andre enden benyttes.

Takk til alle som har bidratt med måking og strøing i vinter!