Påminnelse rundt sortering av avfall

Vi ble kontaktet av renovasjonsetaten i Bærum kommune da de hadde utført en kontroll av sorteringen ved tømming av plastavfall hos oss.

Det ble funnet en god del isopor i plastavfallet. Dette ble da informert om at er feil, og at isopor skal i restavfall.

Henviser til kommunens veileder for sortering:
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/kildesorteringsguide.pdf

Dette til informasjon.

Mvh
Styret