Informasjon fra styret

Her kommer litt informasjon fra oss i styret

Samtidig vil vi benytte anledningen til å ønske alle en god jul og ett godt nyttår!

Søppel og renovasjon i juletiden

Det er som regel noe redusert henteintervaller på søppel i julen. Alle må derfor være ekstra nøye på sortering, og er en container full så sjekk en av de andre i grenda. Ikke sett søppel på utsiden av containerne.

Parker heller ikke biler foran containerne. Fikk nylig beskjed fra kommunen om at de ikke fikk tømt en plast beholder pga bil som stod i veien.

Det vil stå egen tilhenger på basketbanen i julen for julepapir og juletrær etter nyttår.
Dette skal ikke kastes i restavfall eller papir container!

Tilhenger for julepapir utplassert fra 20.12 – 27.12

Tilhenger for juletrær utplassert fra 30.12 – 07.01

Viken Fiber / Altibox

Alle skal nå ha fått installert nytt fiberanlegg i sin bolig. Skulle du mot formodning ikke ha fått det, gi beskjed til oss.

Det nye anlegget er oppe og kjører og kan tas i bruk nå om du ikke alt har gjort det.

Vår gamle avtale med Telenor (Canal Digital) er sagt opp med virkning f.o.m 01.01.2020. Du må derfor innen denne dagen ha koblet deg opp på Altibox, eller så mister du signalet.

Det vil komme egne returesker til hver enkelt fra Telenor for å samle inn T-We dekoder og modem.
Eventuelle tillegg du måtte ha fra Telenor blir automatisk sagt opp i lag med felles avtalen.

Defekte varmekabler i trapper ved garasjen.

Ved inngang til vinteren har varmekabler i trapp på nordsiden av T1 og sørsiden av T3 sluttet å fungere. Vær ekstra oppmerksom på at det kan være glatt når du går her.

Vi jobber med å innhente tilbud på reparasjon av dette, samt resterende trapper da det virker som de har nådd levetiden sin.