Informasjon rundt Korona – Generalforsamling og dugnader

Det er spesielle tider for alle nå, og ikke uventet så vil dette påvirke arbeidet som vi gjør i huseierforeningen også.

Årsmøte/Generalforsamling som var planlagt å avholde på Hammerbakken 22. April må utsettes.
ABBL og Styret jobber med en løsning for å kunne avholde møtet og avstemninger digitalt. Mer info om dette og når det eventuelt blir kommer senest rett over påske.

Dugnader som vi vanligvis avholder på våren blir også avlyst.
Vi oppfordrer likevel folk til å rydde/koste rundt sine hus og i området når det måtte passe.

Det vil bli plassert ut tilhenger på basketbanen på onsdag, og den vil stå der til engang etter påske. Denne kan brukes av alle til hageavfall. Grus kan legges ved siden av hengeren på basketbanen.

Styret ønsker med dette alle en god påske!