Mulige utvidelser av dagens parkeringsområder

Med bakgrunn i tidligere utredning utført av Styret og Norconsult:
https://www.lokenhavna.no/2019/03/24/mulighetsvurdering-for-parkeringsutvidelse/ , samt vedtak gjort på årsmøtet i 2019 har vi i styret det siste året jobbet med å utrede muligheter videre.

Siden sist så har vi fått ytterligere bistand fra Norconsult til å gå i dialog med kommunen, samt utvide den forrige rapporten med å også få laget større parkeringsplass i Steinsoppgrenda.
Dette syntes styret var kritisk å få med da det virker som det er her det er mest trengsel på plasser.

Utfra tilbakemeldinger Norconsult har fått fra kommunen så virker det fult mulig å få godkjennelse til slike utvidelser. Vi har ikke gått videre med søknader her for å søke endelig godkjenning fra kommunen. Dette ønsker vi å vente med til man har endelig vedtak på å gjennomføre noen av plassene.

Videre så har vi også brukt litt tid på å snakke med entreprenører for å få noen prisestimater på hva dette vil koste. Vi har så langt fått ett grovt overslag / estimat fra en entreprenør som følger:

Viser de ulike alternativene for parkeringsutvidelse
OmrådePrisestimat
1800.000
2300.000
3900.000
4650.000
Viktig å bemerke at dette kun er estimater og uten evt sprenging.

Hva skjer videre?

Styret ser at det ville vært gunstig med flere parkeringsplasser, og kanskje spesielt i Steinsoppgrenda.
Samtidig så ser man at prisen vil være høy for å få etablert dette.

Vi vil diskutere dette videre i styret og vurdere hva vi gjør.

Om vi ønsker å gå videre med å realisere dette må det uansett fremmes som forslag og vedtas av beboerne på årsmøte siden investeringen blir omfattende.

Samtidig så vet vi at det fortsatt ikke er alle parkeringsplassene i garasjen som blir brukt daglig. Om det er noe som kan gjøres for å få opp bruken her så er det også viktig å finne ut av.

Har du tips eller innspill til styret i videre arbeid her så mottar vi gjerne det pr epost styret@lokenhavna.no.