Bilfritt miljø og litt om renovasjon

Bilfritt miljø

Vi har fått nye skilter i grenda! Skiltene har som mål å redusere bilkjøringen i området, noe vi opplever har økt den senere tid.

Området vårt skal være bilfritt. Det er mange barn i området, og flere har utgang rett ut i veien. Skiltene er merket med «innkjøring forbudt». Det er unntak for nødvendig kjøring.

Hva som er «nødvendig kjøring» må hver enkelt vurdere, og her regner vi med at alle bruker sunn fornuft.

Det er også merket med «Maks hastighet 10 km/t». Dette er fullt mulig, og vil gjøre den «nødvendige kjøringen» mindre risikofylt. Flere har håndverkere på besøk som har behov for utstyr i bilen, og derfor må kjøre inn. Vi ber deg minne dem om fartsgrense og å kun begrense denne kjøringen til det absolutt nødvendige.

Parkering på området er forbudt. Dette ber vi også alle respektere. Kortere opphold hvis nødvendig aksepteres. Her ber vi også alle bruke sunn fornuft. Fast parkering henvises til parkeringsanlegget nede langs Lommedalsveien.

Husk også å holde bommene lukket. Må du inn og ut av området med bil av nødvendige grunner, så gå ut og lukk bommen etter deg. Og går du forbi og ser at bommen er åpen, så er det jo fint om du lukker den.

Slik kan vi alle i fellesskap arbeide for et godt miljø for alle beboerne i grenda, og gi barna et trygt område å ferdes på.

Problem med fulle containere

Flere har det siste året påpekt at containerne altfor fort blir fulle. Dette har blant annet resultert i at flere setter fra seg avfall rundt containerne, noe som igjen ikke blir hentet av renovasjonsetaten og kan tiltrekke seg skadedyr.

Da vi anla avfallsdeponiene, overdimensjonerte vi for slik å sikre nok kapasitet. Imidlertid nå under koronaen, og når flere er hjemme, er det likevel ikke tilstrekkelig kapasitet. Vi har derfor vært i dialog med kommunen, men det viser seg at hyppigere henting vil medføre betraktelige høyere kostnader for oss alle. Vi har enkelte ganger likevel måttet bestille en ekstra henting, men slik ekstra henting på fast basis vil bli meget dyrt.

Imidlertid kan vi alle bli bedre på sortering! Det er påfallende at både matavfall og plastavfall aldri er fulle. Vi har også observert pappkasser med isopor og plast inni som er kastet i papiravfallet.

Vi ber alle rette seg etter kommunens renovasjonsplan, og sortere riktig. Husk:

  • Komprimer papp og kartonger
  • Skill ut plast (kastes i plastbeholder) og isopor (kastes i restavfall)
  • Sorter matavfall, husk kjøkkenpapir, teposer og kaffefilter kan også kastes med matavfallet
  • Sorter ut glass og metall og kast det i beholderne ved basketballbanen
  • Større mengder avfall fra oppussing og store innkjøp kastes på avfallsdeponiet på Isi
  • Informer håndverkere du har på besøk om riktig sortering av avfall

Les om sortering på https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/

Last ned appen «Min renovasjon». Der får du informasjon om hentetidspunkt, sortering, Isi osv. (Bruk adresse Kremlegrenda 2A i appen)

NB: Det er ikke tillatt å parkere foran avfallscontainerne.