Rehabilitering av tak i Kremlegrenda

Det foregår fra nå og fremover noen uker rehabilitering av tak på bygg 5 og 6 i Kremlegrenda.

Bygg nr 5 er oppstart uke 43, ferdigstillelse uke 46/47.
(Bygg nr 5 er Kremlegrenda 1,3,5 og 55,57,59)

Bygg nr 6 er oppstart uke 47, ferdigstillelse uke 51.
(Bygg nr 6 er Kremlegrenda 9,11,13,15 og 47,49,51,53)

Rehabilitering av tak bygg 5 og 6

Fremdriften er med forbehold når det gjelder dårlig vær. Dette vil evt. bli varslet.

Nortekk AS vil som entreprenør henstille beboere om følgende før oppstart:
-Vi anbefaler at alle beboere unngår kjøring av bil gjennom områder rundt bygg 5 og 6 i arbeidstiden i disse ukene.

-Det blir ekstra støy og generelt økt aktivitet mens arbeid er under gjennomføring.

-Støv kan forekomme inn i på loft/undertak ved arbeider på takene. Gjenstander som kan ta skade av slikt bør dekkes til eller fjernes mens arbeidene pågår. Nortekk tar ikke ansvar for skader som følge av nedfall på takets underside så lenge arbeidene pågår.

-Stillaser, containere og materialer vil oppta plass rundt garasjene og tilhørende vei under arbeidene. Beboere må derfor belage seg på å frigi en del parkeringsareal, og dermed søke alternativ parkering mens arbeidene pågår.

Arbeidstid vil være innenfor:
-Hverdager 07-18
-Lørdager etter nærmere avtale

Styret kan kontaktes ved spørsmål.

Praktiske spørsmål kan rettes til vår prosjektleder: Espen Brown, 93274977, espen.nb@nortekk.no