Oppstart av takarbeid i garasjene 25. April

Som tidligere varslet og nevnt ifm årsmøtet så setter vi nå igang med å få skifte ut tak i garasjene.

Arbeidet starter i T4 (garasjen nærmest Joker). Rivingsarbeid starter i uke 18, 2. Mai. Demontering av elektrisk anlegg vil starte uken før.

Hva betyr dette for meg som har parkeringsplass i T4?

Det vil være begrenset mulighet for parkering i uke 17. Vi ønsker ikke inn/utkjøring i arbeidstiden denne uken og færrest mulig biler stående inne i garasjen på dagtid. Parkering kveld/natt vil være tillatt.

Fra og med uke 18, 2. mai og fremover vil garasjen være stengt for all parkering. Dette er antatt vil vare i ca 6 uker. Mer nøyaktig varighet vil bli kommunisert på nytt når arbeidet er i gang.

Har du elbil og lader i T4 må du finne andre steder å lade i denne perioden. Det er mange hurtigladestasjoner i nærheten. Noen kan kanskje lade på jobben osv. Kjenner du noen i området med lader i en av de andre garasjene kan du spørre om å lade der.

Alt av gjenstander og løsøre som er oppbevart i garasjen må fjernes. Dette inkluderer dekk, skibokser osv.

Vil det være alternative parkeringsplasser noe sted?

Vi i styret jobber med å sjekke ut dette. Foreløpig har vi ikke noe konkret å melde.

Vi er klar over at det blir utfordrende, men ber alle vise hensyn og være kreative her.

Vi kommer ikke til å slå ned på alternativ parkering inne i grenda i denne perioden, men ber alle bruke sunn fornuft slik at biler ikke sperrer for fremkommelighet til renovasjon- og evt utryknings-kjøretøy.

Til dere som har bil og parkeringsplass i T1, T2 og T3

Veldig viktig at dere benytter deres garasjeplass i denne perioden, slik at parkeringsplasser ute er tilgjengelig for de som ikke får brukt sin plass i T4.

Hva med de andre garasjene?

Når T4 er ferdig vil vi fortsette med T3 umiddelbart.

T2 og T1 i Kremlegrenda kommer etterpå men det er enda usikkert om dette blir i år eller neste år. Dette vil komme an på kapasitet og tid hos entreprenøren.

Nærmere info om oppstart i de andre garasjene kommer.

Hvorfor skal takene skiftes?

Dette er nevnt i tidligere saker og senest på årsmøte. Vedlikeholdsbehov på tak inne i garasjene har vært kjent i mange år.
Men i tilfelle du ikke har sett det enda så legges det ved rapporter utarbeidet av Norconsult her:

Hvordan blir resultatet?

Vi vil få nye moderne og lyse himlinger i garasjene. De som bor over vil også merke bedre isolasjon og støydemping.

Lysanlegget i garasjene vil også bli oppgradert til nye og bedre led-armaturer.

Laderne blir remontert der de er idag.

Med det vi vet nå blir det ikke mulig/tillatt å henge ting i de nye takene i garasjen, som f.eks skibokser, kajakker o.l. Mer informasjon om det vil komme.

Vi i styret er fullstendig klar over at dette arbeidet medfører mange utfordringer imens det pågår, men håper på forståelse og godt samarbeid mellom alle inntil det er ferdigstilt.

Hilsen Styret