Vedrørende parkering mens garasjer renoveres

Vi ser behov for å påpeke ett par ting rundt parkeringssituasjonen i grenda nå da vi synes det begynner å skli litt ut.

Parkering inne på området

Når vi skrev at det tillates parkering inne på området i større grad enn før så er viktig å bemerke:

  • Parkering inne på området forbeholdes de som hadde bil i garasjen som er stengt, ikke alle andre også.
  • Unngå å parkere på basketbanen om mulig. Den brukes til lek av barn i området.
  • Pass på at du ikke står til hinder for utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler osv.
  • Ikke lade elbilen med skjøteledning fra egen bolig. Dette er ikke forsvarlig – Elbil – lading og sikkerhet | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no)

Bruk garasjene

Dere som har parkeringsplass i de garasjene som ikke er stengt benytte denne.
En tilfeldig kveld forrige uke var det f.eks 15-20 ledige plasser i hver av garasjene i Kremlegrenda, T1 og T2. Dette tilsvarer ca like mange biler som går i hele garasjen som er stengt nå!

Status T4

T4 åpnet for parkering igjen forrige uke. Virker ikke som alle har fått med seg det da det har vært få biler inne der på kvelden.
Det foregår fortsatt arbeider der med elektrisk og innkassing av rør, men arbeiderne har sagt at garasjen kan brukes.
Så dere med plass i T4 – begynn å bruke denne igjen.


Vi skjønner at situasjonen kan være utfordrende og synes de fleste har vist god forståelse og bra samarbeid så langt, men vi må holde ut noen måneder til før alt blir som før igjen.

God sommer!
Med vennlig hilsen styret.

NB! Det vil ikke startes arbeid på flere garasjer nå eller i løpet av fellesferien.