Montering av nye markiser i Steinsoppgrenda 6 C (over garasje i T4) – MANDAG, 29.08.2022

Arbeidet vil foregå mellom ca. 9 og 11 på formiddagen mandag 29.08.22.

Det vil bli behov for bruk av lift for å fjerne den gamle og heise på plass den nye markisen , og det kan dessverre oppstå mulige problemer ved inn- og utkjøring i T4 en kortere periode i tidsrommet.

Med vennlig hilsen 
Styret på vegne av

Erik Wibe Due