Renovasjon av garasjer er nå ferdig

Etter over 8 måneder med mer eller mindre sammenhengende arbeider er nå endelig alle 4 garasjen ferdig renovert. Etter ca 40 tonn og 17 containere med gamle himlings plater har blitt kjørt bort er det nå montert lyse og fine himlinger med ett godt lag isolasjon over. Sammen med nye led lysarmaturer er vi godt fornøyde med resultatet.

Det gjenstår kun noen små kosmetiske punkter etter sluttbefaring med entreprenør, som montering av ødelagte kjørespeil o.l. Dette vil utbedres straks.

Vil takke alle beboere som har vært tålmodige og utvist forståelse og tatt hensyn til parkeringssituasjonen som har vært vanskelig underveis.

Styret vil derfor nå samtidig minne alle på at parkering inne i grenda ikke lenger bør forekomme, og reglene rundt dette er som før. «Kun nødvendig kjøring tillat».

Midlertidig kjørevei rundt T1 skal heller ikke benyttes lenger for kjøring eller parkering. Dette området er regulert som friområde og veien var kun midlertidig mens garasjen var stengt. Denne ryddes bort til våren og plenen settes i stand igjen.

Noen har lurt på hva de 4 boltene i taket over parkeringsplassene er til:
Dette er bolter festet i betongen og er plassert der for de som har behov for å henge opp skibokser o.l i taket.
Flere har hatt dette før renovering startet og entreprenør gjorde oss oppmerksom på at ny himling ikke tåler at man henger tyngre ting direkte i den.
Styret ba derfor om å få festepunkter som den enkelte kan velge å bruke eller ikke slik at vi ikke tok bort denne muligheten for fremtiden.

Økt takhøyde i garasjen

Før renovering var det begrenset til maks høyde på bil til 1,9 meter. Ny himling og rørkasser har økt denne høyden til ca 2,05-2,1 meter. Nye skilter og justering av bommer ved portene vil bli utført snart.

Ustabilitet i ladeanlegget i garasjene

Styret har blitt gjort oppmerksom på fra Elaway at en del har hatt problem å starte lading, eller at ladefarten har vært ekstremt lav.

Sammen med Elaway og elektriker har vi funnet ut av at dette skyldes ustabilt internett til laderne. Pr idag leveres internett igjennom strømkabelen til hver lader og dette ble ustabilt etter hvert som det har blitt flere ladere.

Vi har blitt anbefalt å montere WiFi anlegg i garasjen for å utbedre dette. Dette er bestilt og godkjent og vil bli montert veldig snart.

Samtidig vil mengde tilgjengelig strøm til lading dobles i garasje T1 og T2. Det utvides fra 1 63A kurs til 2 pr garasje. Det samme planlegges for T3 og T4 litt senere.