Økning av felleskostnader i huseierforeningen fra 1.4.2024

På bakgrunn av den generelle prisutviklingen i samfunnet og økte renter er vi nødt å øke fellesutgiftene i Løkenhavna huseierforening 2 fra 1. April i år.

Økningen blir på 10%. Viktig å merke seg at dette kun gjelder posten som heter fellesutgifter på fakturaen fra oss. Forsikring, kabel tv, parkering og kommunale avgifter omfattes ikke av økningen.
For de fleste ligger økningen i overkant av 100,- pr mnd.

Dette er for å dekke inn at vi betaler stadig mer for tjenester og varer vi kjøper inn til oss. I tillegg har rentene på lånet vårt ifm renovasjon av garasjene økt betydelig. Dette har økt jevnt de siste par årene, noe som gjør at vi har fått stadig mindre midler tilgjengelig for å følge opp og vedlikeholde det vi har av felles arealer og eiendeler rundt oss.

Vi skjønner at dette er enda en ekstra utgift å få i disse dyrtider, men noe vi dessverre må gjøre for å forvalte det som styret er satt til å gjøre.

Mvh
Styret