Vårrengjøring av gater og parkeringsplasser 17.4

Det kommer feiebil til oss for å rengjøre gatene og utvendige parkeringsplasser for grus neste onsdag, 17.4.

Grus kan feies uti gaten i forkant, men ikke legg det i store hauger, fordel det jevnt utover så bilen får med seg mest mulig.

Vi ønsker også færrest mulig biler på utvendig parkering denne dagen så det blir mulig å feie der også, parker i garasjen om du ikke er bortreist med bilen på dagtid.

mvh
Styret