Økning av felleskostnader i huseierforeningen fra 1.4.2024

På bakgrunn av den generelle prisutviklingen i samfunnet og økte renter er vi nødt å øke fellesutgiftene i Løkenhavna huseierforening 2 fra 1. April i år. Økningen blir på 10%. Viktig å merke seg at dette kun gjelder posten som heter fellesutgifter på fakturaen fra oss. Forsikring, kabel tv, parkering og kommunale avgifter omfattes ikke […]

Info rundt ustabilitet i ladeanlegget den siste tiden

Vi har i den siste tiden hatt ett par utfordringer med ladeanlegget i garasjene. Ustabilt nettverk – ladere som går offline Det har vært noen utfordringer med at noen få ladere i hver garasje ikke får tilgang til internett. I mars i år monterte vi nytt og moderne wifi-nett i alle garasjene. Likevel mister noen […]