Oppdatering rundt Viken Fiber

Takk for at mange tok seg tid til å svare. Basert på undersøkelsen vi nylig har gjorde ser det ut til å være interesse for å få på plass fiber. Vi har derfor innkalt til ekstra generalforsamling Torsdag 20.06 klokken 18.30 på Hammerbakken skole. Det er nødvendig å få ett vedtak på generalforsamling for å… Read More »

Varsel om generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling for Løkenhavna Huseierforening II vil finne sted på Hammerbakken skole 3. april 2019. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen bes sendt skriftlig til styret v/ Stian Broeng, Kremlegrenda 78. Eller pr. e-post til: styret@lokenhavna.no Innen utgangen av februar Jf. Vedtektenes § 6, 7.ledd:Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal… Read More »

Julehilsen fra styret

2018 er nå snart over og vi ønsker å informere litt om året som har vært, samt litt praktisk informasjon. Vi har fullført etablering av ny renovasjonsordning. Denne har etter litt innkjøring fungert veldig bra. Kapasiteten virker å være god, og vi har sjelden opplevd at det er fullt. Vi vil minne alle på å… Read More »