Alle biler må ut av garasjene 25-26. April og 2-3. Mai.

Alle garasjene skal rengjøres 25-26 April. 2-3 Mai skal alle plassene i garasjene merkes med linjer på gulvet. For at dette arbeidet skal kunne utføres er det viktig at alle bilene er ute av garasjene på følgende tidspunkter: Garasje T1 og T2 (Kremlegrenda)Torsdag 25. April fra klokken 9.00 – 15.00 (feiing)Torsdag 2. Mai fra klokken […]

Varsel om generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling for Løkenhavna Huseierforening II vil finne sted på Hammerbakken skole 3. april 2019. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen bes sendt skriftlig til styret v/ Stian Broeng, Kremlegrenda 78. Eller pr. e-post til: styret@lokenhavna.no Innen utgangen av februar Jf. Vedtektenes § 6, 7.ledd:Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal […]