Vi har fått tilbud på ny Internett / TV løsning fra Viken Fiber

Huseierforeningen ble for en stund siden kontaktet av Viken Fiber. De ønsket å gi oss tilbud på utbygging av fibernett for å kunne levere deres internett og tv løsninger. Styret er nå interessert i å høre beboernes mening/råd om hva vi bør gjøre. Vi setter derfor pris på om dere leser informasjonen under og svarer […]

Varsel om generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling for Løkenhavna Huseierforening II vil finne sted på Hammerbakken skole 3. april 2019. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen bes sendt skriftlig til styret v/ Stian Broeng, Kremlegrenda 78. Eller pr. e-post til: styret@lokenhavna.no Innen utgangen av februar Jf. Vedtektenes § 6, 7.ledd:Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal […]