Mulige utvidelser av dagens parkeringsområder

Med bakgrunn i tidligere utredning utført av Styret og Norconsult:https://www.lokenhavna.no/2019/03/24/mulighetsvurdering-for-parkeringsutvidelse/ , samt vedtak gjort på årsmøtet i 2019 har vi i styret det siste året jobbet med å utrede muligheter videre. Siden sist så har vi fått ytterligere bistand fra Norconsult til å gå i dialog med kommunen, samt utvide den forrige rapporten med å […]

Informasjon rundt tak på E- og B-husene

Vi bemerker at dette kun gjelder E- og B-husene. T-blokkene (over garasjene) blir håndtert av boligsameiet. Bakgrunn Det siste året har styret mottatt noen henvendelser angående taket på rekkehusene. Dette er fra beboere som har hatt problemer / lekkasjer på sine tak. Det ble også fremmet forslag på generalforsamling i år om at styret skulle […]