Vedlikehold av tak og bygg

Denne siden er ment som informasjon og hjelp for beboerne i E- og B-husene i huseierforeningen.

Styret har tidligere informert og utredet rundt takene da det har vært uklart hvor ansvaret for dette ligger. Denne siden vil bli fylt opp med informasjon som skal hjelpe til rundt dette.

Tidligere publiserte poster rundt emnet:
https://www.lokenhavna.no/2020/09/17/informasjon-rundt-tak-pa-e-og-b-husene/
https://www.lokenhavna.no/2021/10/22/rehabilitering-av-tak-i-kremlegrenda/