Renovasjon

Huseierforeningen har felles renovasjonsordning.

Det er etablert 5 forskjellige stasjoner med nedgravde containere i området.

Alle 5 stasjonene har containere for:

  • Matavfall
  • Restavfall
  • Papir
  • Plast

I tillegg har stasjonen ved basketballbanen container for glass- og metallemballasje.

Alt matavfall skal kastes i spesialposer for dette før det kastes i containerne. Slike poser leveres av Bærum kommune og ligger utplassert i esker garasjene som dere kan forsyne dere av ved behov.

Guide for sortering av avfall:
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/kildesorteringsguide.pdf

Kalender for tømming:
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/avfall-og-gjenvinning/tommekalender/
søk etter Kremlegrenda 2a