Godt nyttår fra styret

Styret har fått melding fra bekymrede beboere om at det tidligere år har blitt sendt opp fyrverkeri inne imellom husene i grenda.

Det er tett bebyggelse og vi ønsker at alle skal få en hyggelig og trygg feiring. Oppfordrer derfor alle til å utvise sunn fornuft og holde avstand til husene så det ikke skjer en ulykke.

Fotballbanen er ett fint sted for fyrverkeri og mange pleier å samles der for oppskyting.

Styret ønsker med dette alle ett godt nyttår og en fin feiring i morgen.

Reserverte p-plasser utenfor garasje T1 ifm renovering av T2

I forbindelse med renovering av garasje T2 som pågår nå må vi reservere 3 p-plasser på hver side utenfor T1 som vist på bilde. Dette for at lastebil med container for avfall skal komme seg inn til garasjen som det jobbes på nå. Ber om at dette respekteres og at plassene står åpne på dagtid. […]

Montering av nye markiser i Steinsoppgrenda 6 C (over garasje i T4) – MANDAG, 29.08.2022

Arbeidet vil foregå mellom ca. 9 og 11 på formiddagen mandag 29.08.22. Det vil bli behov for bruk av lift for å fjerne den gamle og heise på plass den nye markisen , og det kan dessverre oppstå mulige problemer ved inn- og utkjøring i T4 en kortere periode i tidsrommet. Med vennlig hilsen Styret på […]