Tyverier i grenda

Styret i Løkenhavna har over en periode registrert en oppgang i uønskede hendelser som innebefatter tyverier og liknende fra flere husstander i grenda. Styret har dialog med politiet, og ønsker å komme med noe generell informasjon rundt dette.Særlig gjennom nabolagsgruppen på facebook har det blitt ytret fra flere at det forsvinner sykler og liknende fra… Read More »

Generalforsamling 06.04.2021 utgår grunnet covid-19

Vi varslet tidligere i år at generalforsamling skulle holdes 06.april på Hammerbakken skole. Grunnet covid-19 situasjonen må denne utgå. Vi har fått beskjed fra ABBL at vi må holde årsmøte/generalforsamling via digital løsning som i fjor. Det planlegges nå at digitalt årsmøte gjennomføres ca i midten av April. Mer nøyaktig info vedrørende dette kommer etter… Read More »

Julehilsen fra Styret

Søppel og renovasjon i juletiden Vi ønsker å minne om at avfallscontainerne kun er til vanlig husholdningsavfall. Det er ikke kapasitet til å kaste f.eks. byggeavfall eller større mengder avfall etter oppussing, emballasje etter møbelinnkjøp o.l. i containerne. Det er heller ikke anledning til å sette fra seg avfall på utsiden av containerne, da dette… Read More »