Julehilsen fra Styret

Søppel og renovasjon i juletiden Vi ønsker å minne om at avfallscontainerne kun er til vanlig husholdningsavfall. Det er ikke kapasitet til å kaste f.eks. byggeavfall eller større mengder avfall etter oppussing, emballasje etter møbelinnkjøp o.l. i containerne. Det er heller ikke anledning til å sette fra seg avfall på utsiden av containerne, da dette… Read More »

Mulige utvidelser av dagens parkeringsområder

Med bakgrunn i tidligere utredning utført av Styret og Norconsult:https://www.lokenhavna.no/2019/03/24/mulighetsvurdering-for-parkeringsutvidelse/ , samt vedtak gjort på årsmøtet i 2019 har vi i styret det siste året jobbet med å utrede muligheter videre. Siden sist så har vi fått ytterligere bistand fra Norconsult til å gå i dialog med kommunen, samt utvide den forrige rapporten med å… Read More »

Tyveri av sykler

Den siste tiden har flere opplevd å bli frastjålet sykler i nabolaget vårt. Dette har også vært låste sykler som har stått inne i hager, på verandaer osv. Det har vært observert personer som har kikket rundt, og en ble oppdaget på fersken, men stakk av. Politiet er orientert om dette, og ber oss alle… Read More »

Feiing av garasjer 4. juni

Det blir vårrengjøring av garasjene den 4. juni mellom klokken 08.00 og 16.00. Ve ber derfor om at alle parkerer bilene ute denne dage. Fint om man også rydder litt i løse gjenstander på egen plass i forkant.Jo tommere garasjen er jo bedre blir resultatet. Plasser hvor det står bil/gjenstander igjen når feiing pågår får… Read More »