Riving i T4 starter neste uke

Elektriker er nå ferdig å demontere elektrisk anlegg i T4. Bærum byggmontering starter rivingsarbeider neste uke. Garasjen kan da ikke benyttes frem til arbeidene er ferdigstilt. Det er en del personlige ting som ligger i garasjene, eks skibokser, ladekabler o.l Dette bør fjernes nå i helgen da det under arbeidet vil bli mye avfall, støv… Read More »

God jul fra styret

Gavepapir og juletrær Dette skal ikke kastes i vanlig avfall. Det blir satt ut container/tilhenger ved basketbanen for dette i år som tidligere. Tilhenger for gavepapir tilgjengelig fra 22.des til 28.desTilhenger for juletrær tilgjengelig fra 3. jan til 10. jan. Om alle benytter denne er det litt mindre sannsynlig at vanlig rest/papir avfall går fullt… Read More »

Tyverier i grenda

Styret i Løkenhavna har over en periode registrert en oppgang i uønskede hendelser som innebefatter tyverier og liknende fra flere husstander i grenda. Styret har dialog med politiet, og ønsker å komme med noe generell informasjon rundt dette.Særlig gjennom nabolagsgruppen på facebook har det blitt ytret fra flere at det forsvinner sykler og liknende fra… Read More »