Generalforsamling 06.04.2021 utgår grunnet covid-19

Vi varslet tidligere i år at generalforsamling skulle holdes 06.april på Hammerbakken skole. Grunnet covid-19 situasjonen må denne utgå. Vi har fått beskjed fra ABBL at vi må holde årsmøte/generalforsamling via digital løsning som i fjor. Det planlegges nå at digitalt årsmøte gjennomføres ca i midten av April. Mer nøyaktig info vedrørende dette kommer etter… Read More »

Julehilsen fra Styret

Søppel og renovasjon i juletiden Vi ønsker å minne om at avfallscontainerne kun er til vanlig husholdningsavfall. Det er ikke kapasitet til å kaste f.eks. byggeavfall eller større mengder avfall etter oppussing, emballasje etter møbelinnkjøp o.l. i containerne. Det er heller ikke anledning til å sette fra seg avfall på utsiden av containerne, da dette… Read More »

Mulige utvidelser av dagens parkeringsområder

Med bakgrunn i tidligere utredning utført av Styret og Norconsult:https://www.lokenhavna.no/2019/03/24/mulighetsvurdering-for-parkeringsutvidelse/ , samt vedtak gjort på årsmøtet i 2019 har vi i styret det siste året jobbet med å utrede muligheter videre. Siden sist så har vi fått ytterligere bistand fra Norconsult til å gå i dialog med kommunen, samt utvide den forrige rapporten med å… Read More »

Tyveri av sykler

Den siste tiden har flere opplevd å bli frastjålet sykler i nabolaget vårt. Dette har også vært låste sykler som har stått inne i hager, på verandaer osv. Det har vært observert personer som har kikket rundt, og en ble oppdaget på fersken, men stakk av. Politiet er orientert om dette, og ber oss alle… Read More »