Feiing 25 april

Ønskes med dette å informere
at det blir ny feiing av gatene
Den 25 april

De som ønsker, kan koste grusen ut i veien, men IKKE leg i hauger

I følge info mottatt fra sjåføren, klarer ikke ikke å samle/hente det som ligger i hauger.

Best å koste ut og spre jevnt utover gaten.
Oppfordrer de fleste å komme seg ut i solen og hjelpe med å få det rent i området

Mvh
Styret

Reserverte p-plasser utenfor garasje T1 ifm renovering av T2

I forbindelse med renovering av garasje T2 som pågår nå må vi reservere 3 p-plasser på hver side utenfor T1 som vist på bilde. Dette for at lastebil med container for avfall skal komme seg inn til garasjen som det jobbes på nå. Ber om at dette respekteres og at plassene står åpne på dagtid. […]

Montering av nye markiser i Steinsoppgrenda 6 C (over garasje i T4) – MANDAG, 29.08.2022

Arbeidet vil foregå mellom ca. 9 og 11 på formiddagen mandag 29.08.22. Det vil bli behov for bruk av lift for å fjerne den gamle og heise på plass den nye markisen , og det kan dessverre oppstå mulige problemer ved inn- og utkjøring i T4 en kortere periode i tidsrommet. Med vennlig hilsen Styret på […]