God jul fra styret

Gavepapir og juletrær Dette skal ikke kastes i vanlig avfall. Det blir satt ut container/tilhenger ved basketbanen for dette i år som tidligere. Tilhenger for gavepapir tilgjengelig fra 22.des til 28.desTilhenger for juletrær tilgjengelig fra 3. jan til 10. jan. Om alle benytter denne er det litt mindre sannsynlig at vanlig rest/papir avfall går fullt… Read More »

Tyverier i grenda

Styret i Løkenhavna har over en periode registrert en oppgang i uønskede hendelser som innebefatter tyverier og liknende fra flere husstander i grenda. Styret har dialog med politiet, og ønsker å komme med noe generell informasjon rundt dette.Særlig gjennom nabolagsgruppen på facebook har det blitt ytret fra flere at det forsvinner sykler og liknende fra… Read More »

Generalforsamling 06.04.2021 utgår grunnet covid-19

Vi varslet tidligere i år at generalforsamling skulle holdes 06.april på Hammerbakken skole. Grunnet covid-19 situasjonen må denne utgå. Vi har fått beskjed fra ABBL at vi må holde årsmøte/generalforsamling via digital løsning som i fjor. Det planlegges nå at digitalt årsmøte gjennomføres ca i midten av April. Mer nøyaktig info vedrørende dette kommer etter… Read More »

Julehilsen fra Styret

Søppel og renovasjon i juletiden Vi ønsker å minne om at avfallscontainerne kun er til vanlig husholdningsavfall. Det er ikke kapasitet til å kaste f.eks. byggeavfall eller større mengder avfall etter oppussing, emballasje etter møbelinnkjøp o.l. i containerne. Det er heller ikke anledning til å sette fra seg avfall på utsiden av containerne, da dette… Read More »