Generalforsamling 06.04.2021 utgår grunnet covid-19

Vi varslet tidligere i år at generalforsamling skulle holdes 06.april på Hammerbakken skole. Grunnet covid-19 situasjonen må denne utgå. Vi har fått beskjed fra ABBL at vi må holde årsmøte/generalforsamling via digital løsning som i fjor. Det planlegges nå at digitalt årsmøte gjennomføres ca i midten av April. Mer nøyaktig info vedrørende dette kommer etter… Read More »

Julehilsen fra Styret

Søppel og renovasjon i juletiden Vi ønsker å minne om at avfallscontainerne kun er til vanlig husholdningsavfall. Det er ikke kapasitet til å kaste f.eks. byggeavfall eller større mengder avfall etter oppussing, emballasje etter møbelinnkjøp o.l. i containerne. Det er heller ikke anledning til å sette fra seg avfall på utsiden av containerne, da dette… Read More »

Mulige utvidelser av dagens parkeringsområder

Med bakgrunn i tidligere utredning utført av Styret og Norconsult:https://www.lokenhavna.no/2019/03/24/mulighetsvurdering-for-parkeringsutvidelse/ , samt vedtak gjort på årsmøtet i 2019 har vi i styret det siste året jobbet med å utrede muligheter videre. Siden sist så har vi fått ytterligere bistand fra Norconsult til å gå i dialog med kommunen, samt utvide den forrige rapporten med å… Read More »