Reserverte p-plasser utenfor garasje T1 ifm renovering av T2

I forbindelse med renovering av garasje T2 som pågår nå må vi reservere 3 p-plasser på hver side utenfor T1 som vist på bilde. Dette for at lastebil med container for avfall skal komme seg inn til garasjen som det jobbes på nå.

Ber om at dette respekteres og at plassene står åpne på dagtid. Dette vil hjelpe entreprenøren og unngå at arbeidet blir forsinket.
Plassene kan godt brukes på kveld/natt og helgen. Fint om plassene da kun benyttes av de som skal ta bilen til jobb neste morgen f.eks.

Med vennlig hilsen
Styret