Påminnelse rundt sortering av avfall

Vi ble kontaktet av renovasjonsetaten i Bærum kommune da de hadde utført en kontroll av sorteringen ved tømming av plastavfall hos oss. Det ble funnet en god del isopor i plastavfallet. Dette ble da informert om at er feil, og at isopor skal i restavfall. Henviser til kommunens veileder for sortering: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/kildesorteringsguide.pdf Dette til informasjon.… Read More »

Oppdatering rundt Viken Fiber

Takk for at mange tok seg tid til å svare. Basert på undersøkelsen vi nylig har gjorde ser det ut til å være interesse for å få på plass fiber. Vi har derfor innkalt til ekstra generalforsamling Torsdag 20.06 klokken 18.30 på Hammerbakken skole. Det er nødvendig å få ett vedtak på generalforsamling for å… Read More »