Mulighetsvurdering for parkeringsutvidelse

Før jul tok styret kontakt med arealavdelingen i Norconsult for å be om en vurdering av hvilke muligheter vi har for å etablere flere parkeringsplasser i området.

Denne vurderingen er nå ferdig og kan lastes ned og leses her:
Mulighetsvurdering-parkering-Løkenhavna

Rapporten er også tema på årets generalforsamling.