Alle biler må ut av garasjene 25-26. April og 2-3. Mai.

Alle garasjene skal rengjøres 25-26 April.

2-3 Mai skal alle plassene i garasjene merkes med linjer på gulvet.

For at dette arbeidet skal kunne utføres er det viktig at alle bilene er ute av garasjene på følgende tidspunkter:

Garasje T1 og T2 (Kremlegrenda)
Torsdag 25. April fra klokken 9.00 – 15.00 (feiing)
Torsdag 2. Mai fra klokken 9.00 – 15.00 (merking)


Garasje T3 og T4 (Steinsoppgrenda)
Fredag 26. April fra klokken 9.00 – 15.00 (feiing)
Fredag 3. Mai fra klokken 9.00 – 15.00 (merking)

NB! Alle som har gjenstander liggende/stående på gulvet i garasjene må også få fjernet dette de aktuelle dagene.

Biler og eiendeler som måtte stå i garasjen på aktuelle tidspunkt kan bli fjernet for eiers regning og risiko.