Defekte varmekabler i trapper ved T1 og T3

Vi har dessverre fått konstatert feil i varmekabler i trapp ved både T1 og T3.

Styret jobber med å få utbedret dette så raskt som mulig, men det vil nok ta noe tid, og minst noen uker før det er utbedret.

Frem til da, vis ekstra forsiktighet når dere beveger dere i trappene som er markert under.