Julehilsen fra Styret

Søppel og renovasjon i juletiden

Vi ønsker å minne om at avfallscontainerne kun er til vanlig husholdningsavfall.
Det er ikke kapasitet til å kaste f.eks. byggeavfall eller større mengder avfall etter oppussing, emballasje etter møbelinnkjøp o.l. i containerne.

Det er heller ikke anledning til å sette fra seg avfall på utsiden av containerne, da dette ikke blir tatt med av renovasjonsselskapet.

Slik ønsker vi ikke at det skal se ut!

Vi ber alle ta ansvar for at avfallsplassene våre er ryddige og fungerer godt for alle.

Det vil stå egen tilhenger på basketbanen i julen for julepapir og etter nyttår for juletrær.
Julepapir skal ikke kastes i restavfall eller papir container!

Tilhenger for julepapir utplassert fra 21.12 – 28.12

Tilhenger for juletrær utplassert fra 04.01 – 11.01

Defekt port ved innkjørsel til T1 garasjen.

Denne har desverre ikke blitt reparert enda. Vi venter på deler som står korona-fast i Tyskland. Estimert levering er nå i begynnelsen av januar.

Samtidig vil vi benytte anledningen til å ønske alle en god jul og ett godt nyttår!

MED ØNSKE OM EN GOD JUL

Julen er tid for levende lys, og vi minner alle om å være forsiktige og observante, så vi forhindrer brann. Og sjekke at batteriene i røykvarslerne virker.