Vedrørende fulle avfallsbeholdere

I det siste har det gjentatte ganger vært fulle avfallsbeholdere. Dette har vært både restavfall og papp/papir. Det har igjen medført at enkelte har valgt å sette igjen avfall utenfor beholderne. Vi har forståelse for at det er frustrerende å møte full beholder når man har gått ut for å kaste søppel, men ber igjen om å ikke gjøre dette. Slikt avfall blir ikke tatt med av renovatørene, og det tiltrekker seg rotter og fugler som forsøpler vårt område.

Når avfallsbeholderne ble etablert for ett par år siden ble det gjort en volumberegning fra kommunen basert på antall boenheter og frekvens for tømming. Vi beregnet godt den gang, og f.eks. restavfall ble dimensjonert til ca 150% av anbefalt kapasitet. Det ble beregnet med overkapasitet på alle avfallstypene.

Likevel har vi de siste mnd sett at det blir fullt. Dette antar vi har sammenheng med at mange er mer hjemme pga korona situasjonen. En kan da også anta at mange handler mer på nett og det igjen fører til mer papp/papir.

Vi har tatt kontakt med kommunen for å høre om ekstra tømminger er mulig ved behov. Det har de sagt ja til, men vi må betale for dette, ca 2000,- pr beholder pr gang. Vi fikk en ekstra tømming på alle restavfalls beholderne nå før helgen 15. januar og det kostet oss da 10.000 kr.

Vi synes ikke at prisen skal være det som holder oss tilbake for å bestille ekstra tømming når det trengs i en spesiell situasjon som vi er, men ber alle ta hensyn og følge noen retningslinjer:

  • Sorter! Kommunen gir tydelige og gode råd om hvordan man skal sortere.
  • Komprimer og pakk avfallet godt sammen. Pappesker, eggeesker, melkekartonger pakkes flate osv.
  • Større mengder avfall fra for eksempel store innkjøp, oppussing osv. bringes til Isi.
  • Kun «lovlig» avfall kastes i konteinerne, feilbruk gir oss bøter. Sjekk kommunens guide.
  • Absolutt ikke noen form for søppel må plasseres ved siden av kontainerne. Dette blir ikke tatt med og forsøpler området.
  • Er nærmeste beholder full, så gå til neste. Er alt fullt, spar på avfallet til neste tømming. Sjekk kommunens tømmekalender, og gi beskjed til styret om det er fullt og det er lenge til tømming.

Guide til sortering fra Bærum kommune

Kalender for tømming
søk etter Kremlegrenda 2a

Sorter søppel, for et grønnere UIA! • STA