Oppdatering rundt Viken Fiber

Takk for at mange tok seg tid til å svare.

Basert på undersøkelsen vi nylig har gjorde ser det ut til å være interesse for å få på plass fiber.

Vi har derfor innkalt til ekstra generalforsamling Torsdag 20.06 klokken 18.30 på Hammerbakken skole. Det er nødvendig å få ett vedtak på generalforsamling for å kunne utføre en slik endring av våre avtaler.

Det vil være en representant fra Viken Fiber på møtet for å informere og svare på eventuelle spørsmål.

På bakgrunn av praktiske og regnskapsmessige årsaker må Huseierforeningen og Sameiet tegne separate avtaler med leverandør. Det vil derfor være 2 separate avstemninger på dette. Sameiet blir igjen og stemmer over sine enheter etter huseierforeningen har avgitt stemmer.

Sees på generalforsamling.