Tyverier i grenda

Styret i Løkenhavna har over en periode registrert en oppgang i uønskede hendelser som innebefatter tyverier og liknende fra flere husstander i grenda. Styret har dialog med politiet, og ønsker å komme med noe generell informasjon rundt dette.

Særlig gjennom nabolagsgruppen på facebook har det blitt ytret fra flere at det forsvinner sykler og liknende fra utearealet til enkelthusstander. Dette er en lei utvikling som politiet også har sett en statistisk oppgang på den siste tiden flere steder i Oslo vest, Asker og Bærum. Vi oppfordrer alle beboere til å være årvåkne og å varsle politiet dersom de observerer personer som åpenbart bedriver noen form for vinningskriminalitet her i grenda. Selvtekt er ulovlig og kan også være forbundet med risiko dersom man skulle velge å konfrontere en person på egenhånd. Dette frarådes sterkt. Vi observerer og dokumenterer og politiet håndterer.

Når det gjelder oppbevaring av løsøre som sykler og annet utstyr utenfor egen husstand oppfordrer vi den enkelte til å sikre dette godt. Gjerne med en kraftig lås som ikke enkelt klippes over. Det anbefales også at løsøre låses fast i noe, og ikke kun låses i seg selv. Slik vil det ikke være like enkelt å bære med seg en låst sykkel. Vurder også hva du oppbevarer utendørs og lås det gjerne inn i boden etc dersom du har mulighet til det. Det handler om å gjøre det vanskeligere og mindre attraktivt for de kriminelle.

Politiet i Asker & Bærum (Oslo vest) er klar over den uheldige utviklingen i vårt område. Politiet må prioritere sin ressursbruk ut fra der kriminaliteten skjer. Det er derfor svært viktig at den enkelte som gjør observasjoner / blir utsatt for tyverier varsler politiet på tlf. 02800 (når det ikke haster) eller 112 (når det haster). Hver enkelt telefon inn til politiet loggføres og er med på å danne statistikk som igjen er med på å bestemme hvor politiet skal legge ned sin innsats og tilstedeværelse for å forebygge kriminalitet. Det samme gjelder at man bør anmelde et tyveri uavhengig av verdien man blir frastjålet. Dette vil i sum kunne medføre at politiet prioriterer å patruljere vårt område for å få bukt med problemet. At en sak henlegges er ikke synonymt med at politiet ikke foretar seg noe. Anmeldelsene danner også en statistikk som igjen styrer prioriteringen av ressursene, og en sak gjenåpnes igjen dersom politiet får inn nye opplysninger eller finner tyvegodset.

Vedrørende sykkel er det anbefalt å ta et godt bilde av denne samt ha kontroll på rammenummeret. Dette finnes stort sett på undersiden hvor pedalarmene er festet til sykkelrammen og er ofte en kombinasjon av bokstaver og tall. Er det spesielle særkjenner på det man er frastjålet, som feks. en skade eller liknende, er dette også fint å dokumentere og vedlegge anmeldelsen. Dette vil forenkle identifiseringsprosessen for politiet i jakten på tyvegods. Et tyveri uten kjent gjerningsperson kan man enkelt anmelde på www.politiet.no.

Politiet – Politiet.no På politiet.no finner du tjenester, åpningstider, kontakt og informasjon. www.politiet.no

Styret ønsker et trygt og fredelig nabolag, og da må vi sammen hjelpe hverandre med dette.

Mvh, Styret.