Riving i T4 starter neste uke

Elektriker er nå ferdig å demontere elektrisk anlegg i T4.

Bærum byggmontering starter rivingsarbeider neste uke. Garasjen kan da ikke benyttes frem til arbeidene er ferdigstilt.

Det er en del personlige ting som ligger i garasjene, eks skibokser, ladekabler o.l
Dette bør fjernes nå i helgen da det under arbeidet vil bli mye avfall, støv osv.

Styret eller entreprenør kan ikke ta ansvar om det blir skader på eiendeler som ligger igjen i garasjen mens arbeidet pågår.