Garasjer – Oppstart arbeid i T3 og status T4

T3 – oppstart av arbeid mandag 20. juni

Mandag 20. juni starter riving av taket i garasje T3.
(den ved siden av den som det jobbes med nå – T4)

Dvs at fra mandag 20. juni skal det ikke være parkert biler i garasje T3 og frem til arbeidet er ferdig, mulig unntak fra dette gis i 2 uker om arbeiderne tar ferie.

Alle biler og private gjenstander som dekk, skibokser osv bes fjernes fra T3 frem til mandag 20. juni.
Beklager kort varsel på dette!
(ta kontakt om du er bortreist / ikke rekker å få flyttet bilen av andre grunner så finner vi en løsning)

T4 – status og ferdigstilling

Taket skal i all hovedsak være ferdig denne uken. På fredag vil gulvet feies og parkerings linjer males.

F.o.m mandag 20. juni vil det åpnes for parkering i garasjen.

Elektrisk anlegg er ikke ferdig fra åpning og dette vil det jobbes fortløpende med å få på plass så det blir mulig å lade elbilen igjen.

Det vil muligens også pågå noen små etterarbeider med isolering, bod og andre småting.

Av hensyn til arbeidene som gjenstår er det fint om det kan minimeres parkering inne i arbeidstiden første og kanskje andre uken, men dette håper vi løser seg på naturlig vis.

Fester i taket for skibokser og kjørehøyde.

I første runde med informasjon om garasjetakene så kommuniserte vi at det ikke ville bli mulig å henge opp skibokser i taket da ny himling ikke tålte dette.

Vi så på dette som en «nedgradering» av dagens muligheter og har sammen med entreprenør funnet en løsning. Alle parkeringsplassene vil få montert opp 4 stk gjengebolter som er forankret i betongen og kommer ned igjennom himlingen. I de kan man selv montere på ønsket lekter/bjelker i de for å skru opp f.eks takheis til skiboks.

Kjørehøyden i garasjen har tidligere vært begrenset til 190cm pga rørkassene. Dette vil nå økes noe pga at rørene er reparert og bygd litt nærmere betongen. Ny kjørehøyde vil markeres med nye skilter når alt er ferdig.

Hilsen styret

Takk for forståelse og samarbeidsviljen dere viser for å få gjennomført dette prosjektet. Vi vet det er utfordrende med parkering mens det pågår.