Info om digitalt årsmøte

Løkenhavna Huseierforetning ll har valgt å gjennomføre digitalgeneralforsamling i 2020. Grunnet coronaviruset og retningslinjer gitt av regjeringen vil årsmøtet forboligselskapet ikke avholdes i en forsamling slik det vanligvis gjennomføres. I årvil det bli gjennomført digitalt via «Min side». Min side når du her: https://minside.bbl.no/ABBL/ Du må ha opprettet bruker på "Min side" for å logge… Read More »

Påminnelse rundt sortering av avfall

Vi ble kontaktet av renovasjonsetaten i Bærum kommune da de hadde utført en kontroll av sorteringen ved tømming av plastavfall hos oss. Det ble funnet en god del isopor i plastavfallet. Dette ble da informert om at er feil, og at isopor skal i restavfall. Henviser til kommunens veileder for sortering: https://www.baerum.kommune.no/globalassets/tjenester/avfall-og-gjenvinning/kildesortering/kildesorteringsguide.pdf Dette til informasjon.… Read More »

Oppdatering rundt Viken Fiber

Takk for at mange tok seg tid til å svare. Basert på undersøkelsen vi nylig har gjorde ser det ut til å være interesse for å få på plass fiber. Vi har derfor innkalt til ekstra generalforsamling Torsdag 20.06 klokken 18.30 på Hammerbakken skole. Det er nødvendig å få ett vedtak på generalforsamling for å… Read More »