Informasjon rundt tak på E- og B-husene

Vi bemerker at dette kun gjelder E- og B-husene. T-blokkene (over garasjene) blir håndtert av boligsameiet.

Gule = B-hus
Blå = E-hus

Bakgrunn

Det siste året har styret mottatt noen henvendelser angående taket på rekkehusene. Dette er fra beboere som har hatt problemer / lekkasjer på sine tak. Det ble også fremmet forslag på generalforsamling i år om at styret skulle innhente priser på rehabilitering av takene.

På bakgrunn av ovennevnte har styret i en god stund jobbet med dette for å kartlegge status nå, historikk og hvor ansvaret for slikt vedlikehold ligger.

Historisk

Takene ble rehabilitert sist gang i 2001/2002. Det ble da skiftet på alle husene samtidig og finansiert med opptak av felles gjeld på boligene.

Status nå

I følge Sintef byggforsk har shingel tak en levetid på 30 år på lengste intervall om taket har blitt vedlikeholdt.

Det er ett fåtall (1-2 stk) som har meldt fra til styret om lekkasjer. Vi vet også om at en eller flere har skiftet eller utbedret tak på sin seksjon.

Ansvar for vedlikehold av E- og B-husene utvendig

Ansvar for vedlikehold av husene ligger hos beboerne selv, og ikke hos huseierforeningen.

Hos en av rekkene som har lekkasje på tak, har styret fått beskjed om at det er uenighet rundt fordeling av kostnader til utbedring av tak.

Det har vært vanskelig å avklare regler rundt dette og hvordan det skal håndteres. ABBL har heller ikke klart å gi oss tydelige svar. Vi har derfor innhentet bistand fra Oslo Advokatkontor AS ved advokat Torstein Bø. De har laget ett notat som forklarer hvordan kostnader fordeles her:

Hva skjer videre nå

Styret mener det ikke blir en felles renovering av takene i regi av huseierforeningen i denne omgang. Det mener vi fordi:

  • Det kan antas at de fleste takene fortsatt har noen år igjen, selv om noen få har hatt problemer til nå.
  • Ansvaret for utvendig vedlikehold ligger ikke hos huseierforneningen.
  • ABBL mener at en felles finansiering vanskelig lar seg gjennomføre idag.

Vi oppfordrer beboerne i de enkelte rekkene til å kontrollere og vedlikeholde egne tak ved behov.
Styret kan bistå/stille på møter etc, for rekkene som planlegger utbedring, dersom dette er ønsket.

I vedtektene står det følgende under §4:

Valg av farger ved utvendig oppussing samt utvendige bygningsarbeider skal forelegges huseierforeningens styre for godkjennelse, før arbeidene igangsettes.

Styret kommer til å godkjenne shingel eller decra takplater i sort farge.

På generalforsamling ble vi bedt om å innhendte noen priser fra en seriøs aktør. Det har vi gjort.
Merk at dette er eksempler på noen av husene og det vil være lokale variasjoner.