Varsel om generalforsamling

Årets ordinære generalforsamling for Løkenhavna Huseierforening II vil finne sted på Hammerbakken skole 3. april 2019. Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen bes sendt skriftlig til styret v/ Stian Broeng, Kremlegrenda 78. Eller pr. e-post til: styret@lokenhavna.no Innen utgangen av februar Jf. Vedtektenes § 6, 7.ledd:Saker som et medlem ønsker behandlet på ordinær generalforsamling, skal […]